คุณ เฉลิมพงษ์  ผัดดี

คุณ เฉลิมพงษ์ ผัดดี

Chaloempong Phaddee, M.D.
เชี่ยวชาญ : Audiologist | ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
ประวัติการศึกษา : ปี 2552 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อสารความหมาย) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม