นพ. ภูธเรศ  จตุรนต์รัศมี

นพ. ภูธเรศ จตุรนต์รัศมี

Phutharet Chaturonrutsamee, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา :
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม