พญ. เจนจิรา  ชุ่มชื่น

พญ. เจนจิรา ชุ่มชื่น

Janejira Chumcheon, M.D.
เชี่ยวชาญ : ภาพวินิจฉัยชั้นสูง | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2554 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง  คณะแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2560 ประกาศนียบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม