นพ. ธีรภัทร  ไทยภัทรพงศ์

นพ. ธีรภัทร ไทยภัทรพงศ์

Teerapat Thaipattarapong, M.D.
เชี่ยวชาญ : นิติเวชศาสตร์ | ประจำ : แผนกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : 2554 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2559 วุฒิบัตรสาขานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม