พญ. ศศิธร  สันธากร

พญ. ศศิธร สันธากร

Sasithorn Santakorn, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2548
วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช,2554
วุฒิบัตร สาขา กุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลศิริราช,2557
แพทย์ไม่รับนัดผ่านออนไลน์ กรุณาโทรนัดที่ 038-921-999