พญ. รุจิรา  สัจจะนิรันดร

พญ. รุจิรา สัจจะนิรันดร

RUJIRA SAJJANIRUNDORN, M.D.
เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์ | ประจำ : แผนกจิตเวช
ประวัติการศึกษา : เเพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549
จิตเวชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2553
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม