นพ. นวพันธ์  วอกลาง

นพ. นวพันธ์ วอกลาง

Navaphan Vawklang, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2544 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2551 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2554 ประกาศนียบัตรสาขากีฬาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม