นพ. ภัทรเชษฐ  คล้ายเคลื่อน

นพ. ภัทรเชษฐ คล้ายเคลื่อน

Phatarachate Klyklern, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์เต้านม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540
ศัลยศาสตร์ทั่วไป ,รพ.รามาธิบดี,2547


นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม