นพ. ณัฐภัทร  สุนทราภา

นพ. ณัฐภัทร สุนทราภา

Natthaphat Soontharapha, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2556   แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทย์ศาตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2562   วุฒิบัตรอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม