นพ. วิโรจน์  วิจิตรศรีพรกุล

นพ. วิโรจน์ วิจิตรศรีพรกุล

Wirote Wichitsripornkul, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทยสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล,2526
วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ , รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล, 2532
แพทย์ไม่รับนัดผ่านออนไลน์ กรุณาโทรนัดที่ 038-921-999