นพ. วิวัธน์  พู่พรอเนก

นพ. วิวัธน์ พู่พรอเนก

wiwat - Phoopornanek, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ | ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.ภูมิพล ,2004
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์รคหัวใจ ,2008
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2541
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม