นพ. กวิน  เพียรมี

นพ. กวิน เพียรมี

GAWIN PIEANMEE, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (Orthopedic Trauma) | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : 2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553  ประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์ สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม