พญ. เพ็ญนภา  ไสยสมบัติ

พญ. เพ็ญนภา ไสยสมบัติ

Pennapa Saisombat, M.D.
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา | ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2542
โสต ศอ นาสิกวิทยา และ โรคภูมิแพ้  ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 2555
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม