พญ. พัชรี  บัณฑิตเจิรญกุล

พญ. พัชรี บัณฑิตเจิรญกุล

Patcharee Bunditcharoenkul, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล,2543
วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ , ศิริราชพยาบาล, 2549
แพทย์ไม่รับนัดผ่านออนไลน์ กรุณาโทรนัดที่ 038-921-999