พญ. นฤมล  กมลสวัสดิ์

พญ. นฤมล กมลสวัสดิ์

Nurumon kamonsawat, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation) | ประจำ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ประวัติการศึกษา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม