นพ. โกศล  ทรัพย์ศรีสัญจัย

นพ. โกศล ทรัพย์ศรีสัญจัย

Kosol Subsrisunjai, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ | ประจำ : แผนกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2532
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป , รพ.ชลบุรี  2536
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม