ทพ. พิบูลย์  ยิ่งอำพล

ทพ. พิบูลย์ ยิ่งอำพล

PIBOON Yingamphon, D.D.S.
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป | ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา : ทันตแพทศาสตรบัณฑิต (ทันตกรรมทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2540
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม