นพ. เสฏฐวุฒิ  ทองเพ็ชร์

นพ. เสฏฐวุฒิ ทองเพ็ชร์

Settawut Thongpech, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา | ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ประวัติการศึกษา :
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม