นพ. เจษฎา  กาญจนสินิทธ์

นพ. เจษฎา กาญจนสินิทธ์

Jessada Kanchanasinitth, M.D.
เชี่ยวชาญ : โรคหัวใจและหลอดเลือด | ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา : ปี 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม