พญ. ปรัชญา  ศักดิ์จำปา

พญ. ปรัชญา ศักดิ์จำปา

Prachaya Sakjumpa, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2560 แพทยศาสบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปี 2564 วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม