พญ. กาญจนา  กิตติสารพงษ์

พญ. กาญจนา กิตติสารพงษ์

Kanchana Kittisarapong, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : เเพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,2539
วุฒิบัตรสาขา อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิเเพ้เเละภูมิคุ้มกัน,2548
วุฒิบัตร สาขา Cutaneous and Laser Surgery,2550
แพทย์ไม่รับนัดผ่านออนไลน์ กรุณาโทรนัดที่ 038-921-999