นพ. ทรงวุฒิ  พรมโท

นพ. ทรงวุฒิ พรมโท

Songwoot Promto, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : 2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต
2561 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม