พญ. อลิสรา  ศรีนิลทา

พญ. อลิสรา ศรีนิลทา

Alisara Srinilta, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์เต้านม
ประวัติการศึกษา : ปี 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2562 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม