พญ. สุธนี  เซ็นภักดี

พญ. สุธนี เซ็นภักดี

Suthanee Cenpakdee, M.D.
เชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา | ประจำ : แผนกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : 2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต
2549 วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2557 การบำบัดความปวด ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม