นพ. จิรวัฒน์  นุชพงษ์

นพ. จิรวัฒน์ นุชพงษ์

Jirawat Nudchapong, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2563 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์หน่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ปี 2564 วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม