พญ. นุชนรินทร์นัทธ์  ศรีสูงเนิน

พญ. นุชนรินทร์นัทธ์ ศรีสูงเนิน

Nuchnarinnuth Srisoongnern, M.D.
เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา | ประจำ : ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
ประวัติการศึกษา : ปี 2541 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2543 Fellowship program in cosmetic dermatology the  Suphannahong Dermatology Institute
ปี 2548 Certificated botox expert workshop. Seoul. South Korea
ปี 2555 Certificated Thread-lift for facial rejuvenation
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม