นพ. ปริญญา  ญาณพิสิฐกุล

นพ. ปริญญา ญาณพิสิฐกุล

Parinya Yanpisitkul, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง | ประจำ : ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
ประวัติการศึกษา :
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม