ทพ. พงศธร  กุลสัมพันธ์ทิพย์

ทพ. พงศธร กุลสัมพันธ์ทิพย์

Pongsatorn Kuldamphanthip, D.D.S.
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป | ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา : Bachalor of Dental surgery  , Dalian Medical University ,  China , 2016
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม