พญ. อำนวยพร  ใจตื้อ

พญ. อำนวยพร ใจตื้อ

AMNUAYPORN JAITUE, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : ปี 2559   แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม