นพ. กิตติพงษ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

นพ. กิตติพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Kittipong Isarankura, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (Traumatology Orthopaedic Surgery) | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี 2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ปี 2549 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม