นพ. ทวีฑูรย์  ทองใหม่

นพ. ทวีฑูรย์ ทองใหม่

Theweetoon Thongmai, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี  2553 คณะแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี  2560 สาขาออร์โธปิดิกส์  
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม