นพ. โกวิทย์  ธาราศักดิ์

นพ. โกวิทย์ ธาราศักดิ์

Kovit Tarasak, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ | ประจำ : แผนกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2522
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป , รพ.ราชวิถี 2527
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม